Katastrální úřad

Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí

Přílohy k návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

K návrhu na vklad věcného práva k nemovitosti (při jeho vzniku, změně, zániku) podle § 4 odst. 4 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, ve znění zákona č. 90/1996 Sb., se přikládají:

a) Listina, tj.:

Více o Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí

Přílohy k ohlášení změny práva do katastru nemovitostí

K ohlášení vlastníka či jiného oprávněného o vzniku, změně nebo zániku práva se povinně přikládá listina, která podle zvláštních předpisů potvrzuje nebo osvědčuje v něm uvedené právní vztahy k nemovitostem (§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění zákona č. 90/1996 Sb.). Touto listinou se podle § 36 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozumí:

a)listina, o které zvláštní předpis stanoví, že potvrzuje nebo osvědčuje právní vztahy, např.:

Více o Přílohy k ohlášení změny práva do katastru nemovitostí

Přílohy k ohlášení změny údajů o pozemku, budově a jednotce

K ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného o změně údajů v katastru je nutné přiložit listiny dokládající skutečnosti, které jsou podle zákona obsahem katastru. Jedná se o příslušná rozhodnutí nebo souhlasy vydané příslušnými státními orgány, je-li takových rozhodnutí nebo souhlasů pro realizaci změny třeba, např.:

a)Při změně údajů o způsobu ochrany nemovitosti se k ohlášení přikládá

  1. kopie katastrální mapy s označením nemovité kulturní památky a se zákresem průběhu hranice chráněného území a hranice ochranného pásma mapovou značkou podle bodů 9.3, 9.4 a 9.8 přílohy k vyhlášce č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
  2. záznam podrobného měření změn podle § 66 odst. 8 a 11 písm. a) vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se jím vymezuje hranice chráněného území nebo jeho ochranného pásma, kterou nelze ztotožnit s hranicí parcely

Více o Přílohy k ohlášení změny údajů o pozemku, budově a jednotce

Přílohy k ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném

při změně jména, popř. jmen, příjmení fyzické osoby nebo názvu právnické osoby se přikládají listiny, které změnu dokládají, tj. např.:

Více o Přílohy k ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném

Katastrální úřad

Evropský katastrální úřad reprezentuje podrobný seznam pracovišť katastrálního úřadu České republiky. Cílem je, aby návštěvníci internetu mohli používat jednoduchý navigátor, který jim umožní snadnou orientaci mezi adresami jednotlivých katastrálních úřadů. Portál Katastrálního úřadu rovněž přináší hodnotné odkazy na služby v oblasti obchodu s nemovitostmi jako jsou realitní kanceláře, přímí prodejci nemovitostí a finanční poradci.

Rovněž můžete použít on-line aplikace Katastr nemovitostí nahlížení, k získávání podrobných informací o nemovitostech.

Přidat k oblíbeným
www.katastralni-urad.eu

Kam dál? Pronájem bytů, Katastr nemovitostí, Nahlížení do katastru nemovitostí, Katastr nemovitostí, Katastrální mapy, Katastr nemovitostí - nahlížení, Prodej domu, Prodej nemovitostí, Reality Plzeň, Byty Plzeň, Byty Brno, Reality České Budějovice, Brno Reality, Pronájem bytů, Pojištění domácnosti, Pojištění nemovitosti, Pojištění odpovědnosti,